National Report of Denmark

18-05-2020

Søkortkontoret i Geodatastyrelsen udarbejder hvert år en rapport til Nordic Hydrographic Commision, som skitserer de vigtigste maritime aktiviteter og tiltag i danske og grønlandske farvande. Du kan læse rapporten her.

(foto: Colourbox)

Siden 1929 har medlemmerne af Nordic Hydrographic Commision (NHC) mødtes for bl.a. at drøfte standardiseringer af søkort, dybdekurver, nautiske publikationer og andre strategiske overvejelser, som de fem nordiske lande - Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island - har tilfælles på tværs af grænserne.

Ældste kommission
NHC er den ældste selvstændige kommission under den internationale maritime organisation International Hydrographic Organization (IHO) og samarbejdet mellem de fem nordiske lande leverer vigtigt input til det maritime arbejde i IHO.

National rapport
NHC skulle have mødtes i Island kort før påske, men årets møde blev aflyst på grund af den verdensomspændende corona-krise og udsat til næste år. Forud for hvert møde fremsender de nationale søkortkontorer en rapport, som skitserer de aktiviteter og nye tiltag de respektive lande har på det maritime område.

Grønlandske Søkortambassadører
På trods af landets størrelse er Danmark som bekendt en stor søfartsnation, og Geodatastyrelsens rapport til NHC er relevant læsning for alle, som interesserer sig for det maritime område her til vands. Mange af rapportens aktiviteter har vi tidligere beskrevet på disse sider (se Nyttige links), men som noget nyt kan nævnes Geodatastyrelsens pilotprojekt ”Grønlandske Søkortambassadører”.

Lokale ildsjæle
Søkortambassadørerne er lokale ildsjæle i Grønland, som bliver klædt på af Geodatastyrelsen til blandt andet at udbrede kendskabet til søkort og vigtigst: at modtage feedback fra brugere, som styrelsen normalt ikke er i kontakt med.

Du kan læse meget mere om Geodatastyrelsens pilotprojekt og de mange andre spændende aktiviteter i National Report of Denmark her:

Read this press release in English here: 

Faktaboks

  • Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen til brug for fritidssejlads og skibserhvervets navigation i de danske og grønlandske farvande.
  • International Hydrographic Organization (IHO) er en interstatslig organisation, der arbejder for at sikre, at alle verdens have, oceaner og sejlbare farvande er opmålt og kortlagt til gavn for både skibstrafikkens sejladssikkerhed og beskyttelsen af det internationale havmiljø. IHO nyder observatørstatus i FN. Det er IHO’s standarder og specifikationer, der refereres til som autoriteten indenfor hydrografisk udforskning og søkortfremstilling.
  • The Nordic Hydrographic Commission er en skandinavisk kommission under IHO, som på skift mødes én gang om året og består af Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Kommissionen leverer input til det generelle arbejde i IHO.