Geodatastyrelsen har stadig opgaver omkring Færøerne

04-05-2020

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har underskrevet en bekendtgørelse for Færøerne om henlæggelse af beføjelser til Geodatastyrelsen.

Foto: Colourbox

Færøerne overtog den 1. januar 2020 ansvaret for den civile søkortlægning. Da Færøerne kun overtog kortlægningen på det civile område, har Geodatastyrelsen fortsat ansvaret for kortlægningen, der knytter sig til udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold. Dette betyder blandt andet, at Geodatastyrelsen fortsat har ansvaret for at udgive INT charts, ligesom Geodatastyrelsen fortsat laver grænsekort og forsyner Forsvaret med søkort og data over farvandene omkring Færøerne.

Med henblik på at skabe en klar hjemmel for Geodatastyrelsen til at udføre disse opgaver, har ministeren underskrevet en bekendtgørelse for Færøerne om henlæggelse af beføjelser til Geodatastyrelsen. 

Kontakt

Jonas Fanøe Hensel
Stilling:Jurist
Område:Søkort Danmark og Forvaltning