Nyt rutesystem og opdaterede søkort klar til brug

16-06-2020

Når kalenderen siger 1. juli 2020 skal du være opmærksom, når du sejler i Skagerrak, Kattegat og den nordlige det af Sundet.

Hidtil har der kun været én anbefalet transitrute, Rute T, fra Skagen til Storebælt. Den blev etableret for mere end 40 år siden. Siden da er skibene blevet meget større, og af de 70.000, der hvert år sejler igennem Kattegat, er mange af dem tankskibe med stor dybgang, som sejler til og fra Østersøen. Derfor har de danske og de svenske maritime myndigheder besluttet at etablere et nyt rutesystem for at organisere skibstrafikken. Det vil nemlig både øge sikkerheden til søs og minimere risikoen for olieudslip forårsaget af skibskollisioner.

På kortet herunder kan du få et overblik over rutesystemets elementer (trafiksepareringssystemer, kysttrafikzoner, forsigtighedsområder, dybvandsruter og anbefalede ruter).

Kort der viser de nye sejlruter

Nyt rutesystem kræver opdaterede søkort
Når der bliver etableret et nyt rutesystem, er det vigtigt at elementerne i et sådant rutesystem bliver præsenteret tydeligt for skibsfarten, så skibene er i stand til at planlægge en sikker sejlads og løbende kan følge med på søkortet under sejladsen. Det er vigtigt for både den erhvervsmæssige sejlads at sikre sig opdaterede søkort. Men det er i lige så høj grad relevant for alle fritidssejlere, der begiver sig ud i de nævnte farvande. Det er desuden vigtigt, man er særligt opmærksom på, at der på basis af søopmåling er fastlagt mindste dybde og maksimal dybgang for de anbefalede ruter og dybvandsruterne. Alle disse oplysninger fremgår af søkortene og noterne i søkortene.

Læs mere her, hvis du er fritidssejler.
Læs mere her, hvis du er erhvervssejler.

 

Kontakt

Jes Carstens
Stilling:Funktionsleder
Område:Søkort Danmark og Forvaltning
Telefon:+45 7254 5364