Få overblik over søkort og nautiske publikationer

01-07-2020

Geodatastyrelsens produktkatalog over søkort og nautiske publikationer er netop blevet revideret.

(foto: Luftfoto Danmark ApS)

Produktkatalog Søkort og nautiske publikationer Danmark, Grønland og Færøerne anvendes blandt andet af navigatører, lodser og sejlere i planlægningen af sejladser og giver et hurtigt og samlet overblik over, hvilke maritime produkter Geodatastyrelsen har på lager. Du kan downloade den seneste version her.

Der udover offentliggøres det også i Søkortrettelser, når der er ajourføringer til søkort og publikationer. 

Nautiske publikationer
Nautiske publikationer er et uundværligt supplement til søkortene. Under sejladsplanlægningen er de nautiske publikationer essentielle for navigatøren, da det er her der findes oplysninger, som ikke er tilgængelige i søkortene. En af de nautiske publikationer giver eksempelvis en forklaring til alle symboler, forkortelser og begreber, der anvendes i søkort.

Nautiske publikationer er, på lige fod med søkort, obligatoriske at have ombord, hvis et skib skal erklæres sødygtigt.

Opdaterede danske søkort
I forbindelse med implementeringen af et nyt rutesystem i Kattegat, har Geodatastyrelsen opdateret en række søkort over Kattegat, Skagerrak og den nordlige del af Sundet. Samtidigt er der udgivet et helt nyt papirsøkort (Papirsøkort Nr. 121).

Som sejler, uanset om det er erhvervs- eller fritidssejler, er det vigtigt at orientere sig om det nye rute- og trafiksepareringssystem. Læs mere om det lige her

Du finder et samlet overblik over alle Geodatastyrelsens maritime produkter i det opdaterede produktkatalog her:

Faktaboks

  • Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen til brug for sikker sejlads i de danske og grønlandske farvande.
  • Ifølge internationale og danske regler på søfartsområdet skal alle skibe have opdaterede søkort og nautiske publikationer om bord for at være sødygtige. De nautiske publikationer er uundværlige for navigatøren, da man her finder oplysninger, som ikke er tilgængelige i søkortene.
  • Geodatastyrelsen sælger papir- og elektroniske søkort og udgiver herudover en række nautiske publikationer, som kan købes på tryk eller tilgås gratis på gst.dk.