Ny kurs for dybdedataindsamling

09-07-2020

Geodatastyrelsen undersøger alternative muligheder for at indsamle dybdedata.

foto: Colourbox

Geodatastyrelsens Hydrografiske kontor intensiverer undersøgelse af alternative muligheder for indsamling af større mængder af dybdedata, og går nu i gang med et pilotprojekt om Trusted Crowd-Sourced Bathymetry (TCSB).

Idéen med TCSB er at indsamle de data, som skibe i dag allerede registrerer om vanddybder i forbindelse med deres normale opgaver på havet. Dybdedata indsamlet med TCSB har potentiale til at blive en vigtig kilde til eksempelvis dybdemodeller, som blandt andet kan bidrage til den grønne omstilling og til øget sejladssikkerhed.

Det vil gavne alle farvande i Rigsfællesskabet, men især de arktiske farvande omkring Grønland, hvor der er mere sparsom dækning af dybdedata og hvor sejlads og indsamling af dybdedata er særligt udfordrende.

Omkostningseffektivt og klimavenligt
Data indsamlet med TCSB er en nem og billig løsning, idet der tages udgangspunkt i eksisterende skibstrafik. Målet er at etablere, samt fortsætte udviklingen af et netværk bestående af mange dataindsamlere som eksempelvis kommercielle fartøjer, der alligevel sejler i vores farvande.

Dataindsamlingen vil være nemt for sejleren, idet der blot skal installeres en lille boks (datalogger) på skibet, der registrerer dybden under sejladsen. Ved en efterfølgende valideringsproces skal der sikres en tilstrækkelig god kvalitet af de indsamlede dybdedata, så de kan bruges som input til styrelsens ydelser.

I dag indsamler Geodatastyrelsens dybdedata med Forsvarets skibe, ligesom der sker en samling af dybdedata fra eksterne kilder såsom forskningsskibe og søopmåling på baggrund af tildelt tilladelse fra styrelsen. Dette vil fortsætte uændret fremadrettet.

Samarbejde med Canada
Det danske Hydrografiske kontor har valgt at indgå i et tæt samarbejde med vores canadiske søsterkontor om projektet, da begge kontorer har samme type udfordringer i de arktiske egne. Vi deler også samme vision på området og ser en fordel i at dele en fortsat udvikling, viden og kompetencer i tæt dialog og i samarbejde.

Vi forventer, at de første dataindsamlinger med TSCB vil starte i 2021. Hvis man er interesseret i at indgå i et frivilligt samarbejde med Geodatastyrelsen om dataindsamling, er man meget velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere om projektet i denne artikel (engelsk).

Kontakt

Yvonne Morville Petersen
Stilling:Funktionsleder
Område:Arktis og Søopmåling
Telefon:+45 7254 5135

Kontakt

Belén Jiménez Barón
Stilling:AC Tekniker
Område:Arktis og Søopmåling
Telefon:+45 7254 5031