Direktiv for søopmåling i Danmark og Grønland 2020

11-02-2020

Hvert år udsender Geodatastyrelsen et direktiv for den planlagte søopmåling i Danmark og Grønland.

Søopmålingsfartøjerne Birkholm, Fyrholm og SOM 1 ved Marinestation Holmen (foto: Lars Hansen).


Direktivet bliver udarbejdet af Geodatastyrelsen i samarbejde med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre.

Læs hele direktivet her:

Søopmåling danske farvande
Direktivet for danske farvande afspejler beslutningerne på HELCOM ministerrådsmøderne i København i september 2001 og oktober 2013 om genopmåling af hovedgennemsejlingsruterne og andre områder af interesse for skibsfarten i Østersøen og de indre danske farvande.

Mål og prioriteter danske farvande
Årets mål for søopmåling i Danmark i 2020 er 22.000 km opmålt linje. Området ved indsejlingen til Odense Fjord er prioriteret på baggrund af en ændret anvendelse af området ved Odense havneterminal. Sæsonen for opmåling i danske farvande strækker sig fra marts til oktober.


Oversigt opmålingsområder for søopmåling Danmark 2020

Søopmåling Grønland
Direktivet for søopmåling i Grønland tager udgangspunkt i den overordnede prioritering af opmålingsområder i Grønland, som er aftalt med Grønlands Selvstyre.

Mål og prioriteter grønlandske farvande
Årets mål for søopmåling i Grønland i 2020 er 6.500 km opmålt linje. Søopmålingen i grønlandske farvande foretages i juni og juli.
Optimal udnyttelse af ressourcerne
Ved udarbejdelsen af direktiverne er der medtaget flere områder end der forventes at kunne færdiggøres i sæsonen. Dette gøres for at sikre en optimal ressourceudnyttelse under hensyntagen til de skiftende vejrforhold.


Faktaboks

  • Hvert år udsender Geodatastyrelsen et direktiv for den planlagte søopmåling i danske og grønlandske farvande.
  • Direktivet er udarbejdet i samarbejdet med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre.
  • Opmålingen foretages med Forsvaret og Søfartsstyrelsens seks opmålingsfartøjer.
  • Den sammenlagte sejladssæson strækker sig fra marts til oktober.