Information om lukning af matrikulære services på Kortforsyningen

22-12-2020

Geodatastyrelsen har som oplyst i skrivelse af 3. november 2020 og på styrelsens hjemmeside valgt at forlænge paralleldriften på Kortforsyningen indtil 1. juli 2021. Paralleldriften forlænges ikke yderligere.

Geodatastyrelsen har som oplyst i skrivelse af 3. november 2020 og på styrelsens hjemmeside valgt at forlænge paralleldriften på Kortforsyningen indtil 1. juli 2021. Paralleldriften forlænges ikke yderligere. Styrelsen vil derfor opfordre til, at systemer, der anvender matrikulære services fra Kortforsyningen, klargøres til at kunne hente data fra Datafordeleren, så eventuelle udfordringer med at hente data fra Datafordeleren kan løses, før de matrikulære services lukkes på Kortforsyningen.

Fildownload
Der har desværre været udfordringer med udviklingen af fildownload. Datafordelerleverandøren har haft udfordringer med forskellige filformater. Geodatastyrelsen er stillet i udsigt, at styrelsen i uge 1 i 2021 vil modtage løsningen til test. Grundet udfordringerne med filformater er det udelukkende formaterne GML, SHP og TAB, der vil være tilgængelige til test. De resterende af de planlagte filformater forventes implementeret ultimo februar 2021.

Ændring af WMS- og WFS-tjenester
Geodatastyrelsen har bestilt ændringer af dataleveranceservices til WMS og WFS. Ændringerne vedrører særligt WMS. Det er planlagt, at implementering af ændringerne vil ske i februar 2021. Styrelsen vil orientere yderligere, når ændringerne er lagt i produktion.

Nyhedsside
Geodatastyrelsen har oprettet en side, hvor nyheder om overgangen til Datafordeleren vil blive offentliggjort. Det anbefales, at man benytter muligheden for automatisk at få tilsendt nyheder. Dette kan gøres på hjemmesiden, som findes her. 

Spørgsmål
Hvis man har spørgsmål til data på Datafordeleren, findes yderligere oplysninger på datafordeler.dk. Hvis man har spørgsmål til udstillingen på Datafordeleren af teknisk karakter, kan man skrive til Datafordelerens support på https://datafordeler.dk/support/. Har man spørgsmål til forståelsen af data, kan man skrive til Geodatastyrelsen gennem GST support.