Ny stedfortræder for formanden

24-08-2020

Landinspektørnævnets formand har fået en ny stedfortræder.

(foto: Colourbox)

Den 1. maj 2020 tiltrådte landsdommer Claus Rohde som stedfortræder for formanden for Landinspektørnævnet. Han overtog posten som stedfortræder fra landsdommer Thomas Jønler. Claus Rohde er indstillet af Justitsministeriet og udpeget af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

En oversigt over Landinspektørnævnets medlemmer og deres funktionsperioder findes her