Labile kystskel

13-09-2019

Geodatastyrelsen har sammen med to landinspektørfirmaer gennemført et forsøgsprojekt for at undersøge, hvordan man kan forbedre matrikelkortets kystskel.

(foto: Colourbox)


Der er registreret ca. 7.350 km matrikulære grænser (kystlinje) i matrikelkortet. Ejendomsgrænsen mod havet ændrer sig løbende på grund af naturlig fraskylning eller tilvækst. Konkret betyder det, at størrelsen på ejendomme langs Danmarks kyster ændrer sig i takt med disse naturlige forandringer. Matrikelkortets kystskel kan derfor have både juridisk og økonomisk betydning for ejerne.

Ejer skal selv tage initiativ og betale
Men matrikelkortets kystlinje bliver kun opdateret på foranledning af den enkelte ejendomsejer, som selv må betale for at få foretaget en berigtigelse af ejendommens skel. Det er den primære årsag til, at matrikelkortet langs Danmarks kyster ikke altid passer med de fysiske forhold.

Stigende behov for opdateret matrikelkort
Samtidig oplever Geodatastyrelsen, som sammen med landinspektørerne vedligeholder matrikelkortet, et stigende behov for et mere præcist og opdateret matrikelkort langs kysterne. Det kunne fx være i forbindelse med det nye digitale ejendomsvurderingssystem, som er lige på trapperne, men også spørgsmål om ejendomsret, strandbeskyttelse og klitfredning for arealer, der ligger uden for matrikelkortet. Styrelsen oplever også et stigende antal henvendelser om beregning af bebyggelsesprocenter for kystejendomme.

Forsøgsprojekt
Derfor har styrelsen sammen med to landinspektørfirmaer gennemført et forsøgsprojekt i Nordjylland for at undersøge, hvordan man eventuelt kunne forbedre matrikelkortets kystskel.

Det er der kommet en artikel og et såkaldt opsamlingsnotat ud af, som du kan læse her: og her: