Geodatastyrelsen tager betaling for udarbejdelse af redegørelser

16-09-2019

Geodatastyrelsen vil fremover tage betaling for udarbejdelse af redegørelser om matrikulære forhold, da udførelsen af dette arbejde ligger ud over styrelsens almindelige myndighedsopgaver. Redegørelserne kan i mange tilfælde med fordel leveres af landinspektørfirmaer, der samtidig kan supplere med professionel rådgivning.

(foto. Colourbox)


Geodatastyrelsen modtager årligt en del henvendelser fra borgere, kommuner, og andre, som ønsker oplysninger om ejendommes aktuelle og historiske registrering i matriklen. Henvendelserne kan skyldes privatretlige konflikter, fx om vejadgangen til en ejendom. Da der i forbindelse med redegørelserne kan være behov for professionel rådgivning om den ejendomsretlige situation, vil det ofte være en fordel at få et landinspektørfirma til at udføre sådanne redegørelser. 

Fortsat gratis
Indførelse af betaling for redegørelser om matrikulære forhold vil ikke omfatte undersøgelser, der skyldes henvendelser om fejl i matriklens registrering, eller spørgsmål om, hvorvidt matriklens oplysninger eller oplysningerne i en konkret matrikulær sag er korrekte. Som matrikelmyndighed til Geodatastyrelsen fortsat foretage sådanne undersøgelser gratis.

Matrikulære Arkivalier Online
De oplysninger, der skal anvendes til redegørelserne om fx. vejadgang findes i de matrikulære sager i Matrikelarkivet. Indtil skanningen af de matrikulære sager var oplysningerne svært tilgængelige for andre end Geodatastyrelsen selv og udarbejdelsens af redegørelserne blev af samme grund udført af styrelsen som en service uden brugerbetaling. Men med skanningen af de matrikulære sager og udstilling heraf i selvbetjeningsløsningen Matrikulære Arkivalier Online (MAO) har landinspektørfirmaer nu har adgang til oplysningerne gennem en licensordning.
Da redegørelserne nu også kan udarbejdes af landinspektørfirmaer, vil Geodatastyrelsen fremover tage betaling efter medgået tid for sådanne arbejder.

Geodatastyrelsen timepriser kan ses her:

 

Kontakt

Uffe Jimenez Ravn-Christensen
Stilling:Funktionsleder
Område:Ejendomme og Jura