Produktkatalog 2019 på havnen nu

21-06-2019

Geodatastyrelsens produktkatalog over søkort og nautiske publikationer er netop blevet opdateret.

(foto: Luftfoto Danmark ApS)


Produktkatalog 2019 Søkort og nautiske publikationer Danmark, Færøerne og Grønland bruges af blandt andre navigatører, lodser og sejlere i sejladsplanlægningen og giver et hurtigt og samlet vue over, hvilke maritime produkter Geodatastyrelsen har på hylderne. Kataloget, der som noget nyt udelukkende kan downloades som PDF, afløser en ditto version fra 2015.

Sejladsanvisninger for Grønland på engelsk
De grønlandske sejladsanvisninger for henholdsvis Øst- og Vestgrønland har fået en gevaldig overhaling. De to sejladsanvisninger udkom desuden på engelsk for første gang i 2015 og 2018.

Digital og gratis
Den grønlandske Havnelods  er også under udarbejdelse i en engelsk version, men denne har endnu ikke fundet vej til kataloget, da den først er færdig til endelig lancering efter sommerferien.
Alle grønlandske sejladsanvisninger er digitale og kan tilgås gratis.

To nye grønlandske søkort
I 2018 udgav Geodatastyrelsen to nye grønlandske papirsøkort (1139 og 1160) og styrelsen forventer at udgive yderligere tre nye grønlandske papirsøkort i 2019. Herudover opdateres og udgives de danske og færøske papir- og elektroniske (ENC) søkort naturligvis løbende.

Du finder et samlet overblik over alle Geodatastyrelsens maritime produkter i det opdaterede produktkatalog her:


Faktaboks

  • Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen til brug for sikker sejlads i de danske, grønlandske og færøske farvande.
  • Ifølge internationale og danske regler på søfartsområdet skal alle skibe have opdaterede søkort og nautiske publikationer om bord for at være sødygtige. De nautiske publikationer er uundværlige for navigatøren, da man her finder oplysninger, som ikke er tilgængelige i søkortene.
  • Geodatastyrelsen sælger papir- og elektroniske søkort og udgiver herudover en række nautiske publikationer, som kan købes på tryk eller tilgås gratis på gst.dk.