Nye medlemmer i Landinspektørnævnet

01-02-2019

Landinspektørnævnet har fået to nye medlemmer og èn ny stedfortræder.

(foto: Colourbox)


Den 1. januar tiltrådte et nyt medlem og en ny stedfortræder i Landinspektørnævnet. Landinspektør Poul Moesgaard overtog posten som nævnsmedlem fra landinspektør Lars Bakholm Pedersen. Landinspektør Jakob Lambrethsen overtog posten som stedfortræder i nævnet fra landinspektør Lars Birk Jensen. Poul Moesgaard og Jakob Lambrethsen er begge indstillet af Den danske Landinspektørforening og udpeget af energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Ny formand
Den 1. februar tiltræder landsdommer Jon Esben Hvam som ny formand for Landinspektørnævnet. Han overtager formandsposten fra landsdommer Hanne Kildal. Jon Esben Hvam er indstillet af Justitsministeriet og udpeget af energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.