Ny bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder i Matriklen

21-02-2019

Den 25. februar 2019 overføres registreringen af ejerlejligheder fra Tingbogen til Matriklen.

(foto: Colourbox)

 

Herefter er der i Matriklen skabt sammenhæng mellem alle tre ejendomstyper: Samlet fast ejendom, Ejerlejligheder og Bygninger på Fremmed Grund.

Ejerlejligheder og bygning på fremmed grund

Samme dag træder bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen i kraft. I bekendtgørelsen fastsættes regler om registrering af ejerlejligheder i Matriklen og krav til dokumentation ved opdeling, videreopdeling og ændring af ejerlejligheder. Bekendtgørelsen indeholder herudover regler om samspillet mellem matrikel og tingbog, ligesom den fastsætter gebyrer for registrering af ejerlejligheder i Matriklen.

Matrikulære arbejder

Som konsekvens af at ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund bliver registreret i Matriklen træder også en ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder i kraft den 25. februar 2019.

Læs de to nye bekendtgørelser her: