Direktiv for søopmåling i Danmark og Grønland 2019

25-02-2019

Hvert år udsender Geodatastyrelsen et direktiv for den planlagte søopmåling i Danmark og Grønland.

Søopmålingsskibet Fyrholm A542 fra Søværnet ved kaj i Korsør flådestation (foto: Colourbox)

 

Direktivet bliver udarbejdet af Geodatastyrelsen i samarbejde med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre.
Læs hele direktivet her:

Optimal udnyttelse af opmålingsfartøjerne

På grund af de skiftende vejrforhold medtager direktiverne flere områder end man forventer at kunne gøre færdig. Dette sikrer en optimal udnyttelse af Forsvarets og Søfartsstyrelsens seks opmålingsfartøjer.

Søopmåling danske farvande

Direktivet for søopmåling i danske farvande afspejler beslutningerne på HELCOM ministerrådsmøderne i København i september 2001 og oktober 2013 om genopmåling af hovedgennemsejlingsruterne og andre områder af interesse for skibsfarten i Østersøen og de indre danske farvande. Desuden foretages der søopmåling af anbefalede sejlruter i Skagerrak langs Jyllands vestkyst.

Mål og prioriteter danske farvande

Målet for søopmålingen i Danmark 2019 er 15.000 km opmålt linje, som er fordelt på flere forskelligt prioriterede områder (se kort 1). Èt af de højt prioriterede områder er i Skagerrak, hvor Geodatastyrelsen har spillet en aktiv rolle i etableringen flere nye skibsruter og trafiksepareringer. Sæsonen for opmåling i danske farvande strækker sig fra marts til oktober.

Kort 1: Søopmåling DK 2019                                                   Kort 2: Søopmåling GL 2019


Søopmåling grønlandske farvande

Direktivet for søopmåling i grønlandske farvande tager udgangspunkt i den overordnede prioritering af opmålingsområder i Grønland, som er aftalt med Grønlands Selvstyre (se kort 2). Akutte opgaver, der måtte opstå i løbet af sæsonen, aftales og prioriteres af Chefen for Søopmålingen.

Mål og prioriteter grønlandske farvande

Årets mål for søopmålingen i Grønland er 5.000 km opmålt linje. Sæsonen for opmåling i grønlandske farvande er juni og juli 2019.

 

Faktaboks

  • Hvert år udsender Geodatastyrelsen et direktiv for den planlagte søopmåling i danske og grønlandske farvande.
  • Direktivet er udarbejdet i samarbejdet med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre.
  • Opmålingen foretages med Forsvaret og Søfartsstyrelsens seks opmålingsfartøjer.
  • Den sammenlagte sejladssæson strækker sig fra marts til oktober.