Bygning på fremmed grund noteres nu i Matriklen

11-02-2019

I løbet af weekenden er de registrerede oplysninger om bygning på fremmed grund overført fra ESR til Matriklen. Det såkaldte ”lukkevindue 2” i Ejendomsdataprogrammet er således blevet gennemført med succes.


I Matriklen er der nu etableret sammenhæng mellem jordstykke (matrikelnummeret / den samlede faste ejendom) og bygninger, der er opført på jordstykket, men som har en anden ejer end jordstykket. I det næste lukkevindue vil registreringen af ejerlejligheder bliver overført fra Tingbogen til Matriklen, og dermed vil der være skabt sammenhæng mellem alle tre ejendomstyper.

Registrering fremover

Når der fremover bliver opført en bygning på fremmed grund, skal kommunen som led i sin byggesagsbehandling indberette oplysningen til Geodatastyrelsen, hvor oplysningen bliver noteret på pågældende jordstykke i Matriklen. Samtidig skal landinspektørerne fremover i de matrikulære sager sikre, at en bygning på fremmed grund er registreret på det rette jordstykke, når jordstykket f.eks. udstykkes.

På Geodatastyrelsens hjemmeside www.gst.dk/support kan du finde flere oplysninger om emnet. Her findes også brugervejledninger for landinspektører og kommuner.