Færøerne overtager søkortområdet

18-12-2019

Fra 1. januar 2020 overtager det færøske hjemmestyre ansvaret for at opmåle og kortlægge farvandene omkring Færøerne. Geodatastyrelsen og Umhvørvisstovan har indgået en samarbejdsaftale, som sikrer en løbende overtagelse af området indtil Færøerne kan etablere eget søkortkontor.

(foto: Colourbox)

Fra den 1. januar 2020 har færingerne selv ansvaret for at opmåle og kortlægge farvandene omkring Færøerne. Den lille nordatlantiske nation overtager således formelt ansvaret for området, som hidtil har ligget hos Geodatastyrelsen. Færingerne forventer at kunne etablere deres eget søkortkontor inden for en overskuelig årrække, men har indtil da indgået en samarbejdsaftale med Geodatastyrelsen for at sikre sejladssikkerheden og en løbende opbygning af kompetencer på Færøerne.

   - Med overtagelsen af dette sagsområde skal Umhvørvisstovan nu til at etablere et søkortkontor med de kompetencer, systemer og samarbejder, som kræves og som forhåbentligt er fuldt operationelt indenfor nogle få år, forklarer konstitueret direktør for Umhvørvisstovan, Ari Johanneson, og fortsætter:
   - Samarbejdsaftalen med Geodatastyrelsen sikrer, at værdi- og produktionskæden ikke brydes mens disse forberedelser står på. Umhvørvisstovan ser frem til et fortsat og konstruktivt samarbejde med Geodatastyrelsen om etablering af et søkortkontor på Færøerne.

Redegørelse beskriver arbejdet
Tidligere på året udarbejdede Geodatastyrelsen i samarbejde med Umhvørvisstovan en redegørelse, som udover en teknisk beskrivelse af selve arbejdet med søkort, netop beskriver myndighedsopgaverne og -ansvaret ved søopmåling og søkortlægning. Det er på baggrund af denne redegørelse, at samarbejdsaftalen er blevet til.

   - Geodatastyrelsen har altid prioriteret sejladssikkerheden i farvandende omkring Færøerne. Derfor glæder det os, at vi med samarbejdsaftalen med Umhvørvisstovan løbende kan opbygge nødvendig viden og kompetencer for at Færøerne på sigt kan løfte denne vigtige opgave, siger direktør for Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard.

 

Faktaboks:

  • I 1948 fik Færøerne hjemmestyre og mulighed for at overtage visse sagsområder. 
  • Denne mulighed blev udvidet i 2005 med blandt andet sagsområdet for kort og geodata. 
  • I december 2018 vedtog det færøske Lagting bl.a. at overtage ansvaret for at opmåle og kortlægge farvandene omkring Færøerne fra 1. januar 2020.
  • Fremover vil Geodatastyrelsen fortsat være tilstede på øerne, da det færøske hjemmestyre ikke kan overtage sagsområder, som har med udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold at gøre. Det kunne fx være grænsedragninger, kortlægninger for Forsvaret, forhandlinger i internationale fora etc.

 

Kontakt

Jonas Fanøe Hensel
Stilling:Jurist
Område:Søkort Danmark og Forvaltning
Telefon:+45 7254 5010
Stein Fossá
Stilling:Afdelingsleder
Område:Land- og søkort, Umhvørvisstovan, Færøerne
Telefon:+298 342 450