Grønlandsk Havnelods – nu på engelsk

26-08-2019

Geodatastyrelsen er i gang med at oversætte Den grønlandske Havnelods til engelsk. Indtil videre er informationer om 34 ud af i alt 99 havne oversat til engelsk og offentliggjort på Greenland Harbour Pilot. Den engelske version af Den grønlandske Havnelods forventes endelig færdig primo 2020.

(foto: Rebecca Gustafsson / Visit Greenland


Havne, lodser og navigatører i særligt krydstogtindustrien har længe sukket efter en engelsk version af Den grønlandske Havnelods. Nu er den her. Næsten.

Information om 34 havne oversat til engelsk
Greenland Harbour Pilot indeholder oplysninger om 99 havne i Grønland, og ind til videre er 34 af disse blevet oversat til engelsk. Prioriteringen af hvilke havne, der skulle oversættes først, er sket i samarbejde med Selvstyret, havne, krydstogtindustrien og de lodser, som færdes til dagligt i de grønlandske farvande.

- På det seneste Maritime dialogmøde aftalte Geodatastyrelsen med Selvstyret at oversætte Den grønlandske Havnelods til engelsk. Derfor glæder det mig, at vi nu er nået så langt med dette arbejde, at vi kan levere på dét løfte til stor glæde for alle, der sejler i de grønlandske farvande, siger kontorchef i Geodatastyrelsen, Rune Carbuhn Andersen.

Vigtigt værktøj
Online tjenesten er et vigtigt værktøj i sejladsplanlægningen og indeholder oplysninger om fx havnemyndigheder, havneplaner, besejlingsforhold, tilgængelige ressourcer mv. I teorien er enhver søfarende i princippet forpligtet til at indberette fejl og mangler, der er til fare for skibstrafikken, men konkret er det typisk havnemyndigheder, rederier, lodser og navigatører, som indberetter alt lige fra telefonnumre til opmålinger og nye havneanlæg. Oplysninger fra Søfartsstyrelsens Efterretninger for Søfarende medtages også løbende i opdateringerne – fx oplysninger om vrag i havnen.

Lav din egen havnelods
Som noget nyt kan du sammensætte din ”egen havnelods”. Den ny feature henvender sig primært til brugere, som ikke har adgang til internettet efter afgang fra havn. På My Habour Pilot kan man således sammensætte sin egen havnelods til offline brug, som indeholder oplysninger om netop de byer, bygder og stationer, man planlægger at anløbe eller passere under sejladsen.

Du finder Greenland Habour Pilot her:


Faktaboks

  • Indtil videre informationer om 34 havne ud af 99 blevet oversat til engelsk. Informationer om de resterende 65 havne forventes endeligt oversat primo 2020.
  • Prioriteringen af hvilke havne, der skulle oversættes først, er sket i samarbejde med Selvstyret, havne, krydstogtindustrien og lodserne i Grønland.
  • Lodsen vedligeholdes af Geodatastyrelsen, som opdaterer online tjenesten hver fredag kl. 08.00 vestgrønlandsk tid, kl. 12.00 dansk tid