Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen: Nyhedsbrev maj

07-05-2018

Læs Geodatastyrelsens tredje nyhedsbrev i rækken om styrelsens projekter i Grunddataprogrammet, Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen.

Denne udgave af nyhedsbrevet er specielt dedikeret til de danske landinspektører, som skal til at bruge Ejendomsregistreringsportalen (ERPO) fra den 7. juni.

Idriftsættelsen af ERPO er det første skridt i implementeringen af Matriklens Udvidelse. I første omgang betyder det, at matrikulære sager ikke længere skal indsendes direkte fra MIA, men i stedet skal indsendes via ERPO.

Til årsskiftet bliver kommunernes udstykningskontrol, det som vi nu kender som det grønne skema, gjort digital. Og i foråret 2019 vil Matriklen for alvor blive udvidet med Ejerlejligheder og Bygning på fremmed grund. Samtidig vil det nye register Ejerfortegnelsen blive sat i drift.

Erfaringer, blandt andet fra den nyligt afholdte slutbrugertest, viser at arbejdet i ERPO er relativt let tilgængeligt og intuitivt.
Det er Geodatastyrelsens håb og forventning, at dette vil gøre sig gældende for det store flertal af vores brugere.

For at gøre overgangen nemmere har Geodatastyrelsen iværksat en række tiltag, som i første omgang skal hjælpe landinspektørerne i gang med systemet.

Læs og abonnér evt. på nyhedsbrevet her: