Ny licensaftale for brug af søkortdata

28-06-2018

Geodatastyrelsen lancerer en ny standardlicensaftale, som fastlægger vilkårene for virksomheder, der skaber produkter til fritidsmarkedet på baggrund af styrelsens søkortdata.

Styrelsen har i samme ombæring opsagt samtlige af de eksisterende kontrakter, som har en opsigelsesperiode på to år, og tilbudt de eksisterende partnervirksomheder den nye licensaftale. Dermed forventer styrelsen, at den nye licensaftale er fuldt implementeret senest i juli 2020.

Bedre vilkår for slutbrugerne
Den nye licensaftale giver virksomhederne adgang til alt relevant søkortdata fra Geodatastyrelsen med jævnlige opdateringsfrekvenser. Dette giver bedre vilkår for slutbrugerne, da produkterne i højere grad kan forventes at blive opdateret med styrelsens nyeste data.

Nye muligheder
Derudover giver den nye licensaftale mulighed for en række nye brugsmuligheder, som er blevet efterspurgt i markedet. Dette indebærer blandt andet, at virksomhederne kan købe licens til at udarbejde et online offentligt webkort og på sigt skabe produkter på baggrund af styrelsens dybdedatamodel.

Kontakt

Søkort Danmark og Forvaltning
Telefon:+45 7254 5000