Geodatastyrelsens matrikeldata kan nu hentes på Datafordeleren

29-06-2018

Fra i dag udstiller Geodatastyrelsen en væsentlig del af sine matrikeldata på Datafordeleren. Som noget nyt bliver det også muligt at hente data om ejendomme under tilblivelse.

Første etape af Matriklens Udvidelse - registreringer af Samlet fast ejendom – bliver nu tilgængelige via Datafordeleren. Disse data består af kortdata med matrikelskel samt registerdata med beskrivende grunddata om ejendommen og dens jordstykke.

Ét autoritativt register
I foråret 2019 bliver Matriklen  udvidet med data om Ejerlejligheder og Bygning på fremmed grund, hvilket betyder, at Matriklen bliver det samlede grunddataregister over al fast ejendom i Danmark. Dette sikrer standardiserede offentlige data af høj kvalitet til gavn for både den offentlige og privat sektor.

   - Udstillingen af Geodatastyrelsens registreringer af Samlet fast ejendom på Datafordeleren er den konkrete udmøntning af første etape af Matriklens Udvidelse, siger funktionsleder i Ejendomme og Jura, Christian Thellufsen og fortsætter:
   - Vi glæder os til at kunne gøre de resterende ejendomsdata tilgængelige via Datafordeleren i foråret 2019 og på den måde skabe ét samlet grunddataregister over al fast ejendom i Danmark.

Ejendomme under tilblivelse
Som noget nyt er det også muligt at hente registerdata om ejendomme under tilblivelse, så brugere tidligt kan tilgå data om nye ejendomme under registrering. En tidlig registrering gør det blandt andet mulig at effektivisere den finansielle sektor og bedre sikre køber og sælgers rettigheder. Ved at udstille data via Datafordeleren skabes mere ensartet og effektiv distribution af data, som sikrer, at data kun skal opdateres ét sted og at brugerne altid kan finde data samme sted.