Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen

10-01-2018

I dag lancerer Geodatastyrelsen et nyhedsbrev, der handler om styrelsens projekter i Grunddataprogrammet, Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen.

Nyhedsbrevet henvender sig til læsere, som er interesseret i Geodatastyrelsens ejendomsdata og særligt til de medarbejdere rundt omkring i landets kommuner, på landinspektørkontorerne og i Tinglysningsretten, der arbejder med ejendomsdannelsen og ejendomsdata.

Følg løbende med
I løbet af foråret kan du læse mere om projekterne, både baggrundsmateriale og konkret, hvad der kommer af ændringer og nye muligheder for de enkelte brugere.

Læs og abonnér eventuelt på nyhedsbrevet her: