Geodatastyrelsen leverer data til nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak

27-02-2018

Den internationale søfartsorganisation IMO (International Maritime Organization) har netop godkendt et antal nye skibsruter og trafiksepareringer i Kattegat og Skagerrak. Geodatastyrelsen har spillet en aktiv rolle i dette arbejde og blandt andet udarbejdet et stort kortmateriale, der viser de nye rutesystemer. Når ruterne er endeligt godkendt, skal Geodatastyrelsen producere og udgive nye papir- og elektroniske søkort over de aktuelle områder.

Hvert år passerer ca. 70.000 skibe i gennem Kattegat. Hovedparten er skibe med stor dybgang til og fra Østersøen. Eksporten af olie fra Østersøhavne betyder desuden, at store tankskibe årligt transporterer store mængder olie gennem Kattegat og rundt om Skagen.

Kun en rute
I Kattegat er der i dag kun én anbefalet transitrute, der blev etableret for over 40 år siden. Skibene er i dag langt større end tidligere, og der er derfor behov for nye rutesystemer til at organisere skibstrafikken. Et moderne skibsrutesystem kan mindske risikoen for ulykker og olieudslip og beskytte havmiljøet.

Geodatastyrelsen han ansvar for søopmåling og søkortlægning
Søfartsstyrelsen har derfor i samarbejde med Transportstyrelsen i Sverige og søkortmyndighederne i begge lande udarbejdet nye skibsrutetiltag for Skagerrak og Kattegat. Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen til brug for fritids- og erhvervssejladsen i de danske, grønlandske og færøske farvande, og vil derfor blive dybt involveret i arbejdet med at implementere de nye skibsruter.

   - Det glæder mig, at Geodatastyrelsen, som en af de maritime myndigheder på området, kan yde et væsentligt bidrag til sejlladssikkerheden i danske farvande, siger direktør i Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard og fortsætter:
   - Geodatastyrelsens data om havbunden kan sammen med data om forholdene for skibsfart og navigation indgå som centrale elementer i de nye skibsrutesystemer.

Høj opmålingskvalitet
I forbindelse med arbejdet med de nye ruter vil Geodatastyrelsen producere en række nye ENC’ere (Electronic Navigational Chart) og papirkort rundt om Skagen og ned langs Vestkysten i bedre kvalitet og målestok end de produkter, vi har i dag. For at opnå den allerbedste opmålingskvalitet i ruterne og i store dele af Kattegat bliver der gennemført en del nyopmåling. Samtidig koordineres ENC- og kortdata med det svenske søkortkontor, således at det for brugeren kommer til at fremstå ensartet henover den dansk-svenske grænse.

Største ændringer siden 2. Verdenskrig
De ændrede skibsruter, som forventes at træde i kraft juli 2020, er de største ændringer i de danske skibsruter siden etablering af de minestrøgne ruter, som blev etableret i efterkrigsårene. Ændringerne omfatter:

  • To nye anbefalede ruter mellem Hanstholm og Skagen benævnt Rute A og Rute B.
  • Nyt trafiksepareringssystem og Precautionary area ved Skagen.
  • Nye dybvandsruter mellem Læsø og Anholt og øst for Grenå.
  • Et nyt Precautionary area (forsigtighedsområde) nordøst for Læsø.
  • Ændring af eksisterende Rute T og Rute B.
  • En ny Rute S langs den svenske kyst.
  • Tre nye trafiksepareringssystemer langs Rute S. Det ene i den nordlige del af Øresund


Yderligere oplysninger
Jes Carstens, funktionsleder i Søkort Danmark og Forvaltning, Geodatastyrelsen. E-mail: jc@gst.dk

 

 

 

Kontakt

Jes Carstens
Stilling:Funktionsleder
Område:Søkort Danmark og Forvaltning