Stormfaldsnoteringer udgår af matriklen

04-12-2018

Med virkning fra 1. juli 2018 er lov om stormflod og stormfald ændret.


Hermed bortfalder kravet om opretholdelse af basisforsikring i 15 år efter udbetaling af tilskud til gentilplantning, der var årsagen til stormfaldsnoteringerne i matriklen. Miljøstyrelsen har derfor bedt Geodatastyrelsen om at slette samtlige stormfaldsnoteringer fra matriklen.

Langt de fleste noteringer er slettet
Den altovervejende del af matriklens ca. 10.000 noteringer om stormfald er slettet. De resterende ca. 500 noteringer vedrører matrikelnumre, der indgår i igangværende matrikulære sager. Af tekniske årsager kan de resterende noteringer først slettes, når de matrikulære sager er afsluttede.

Du kan læse mere om stormfald på Stområdets hjemmeside her:

Kontakt

Annemette Andersen
Stilling:Landinspektør
Område:Ejendomme og Jura
Telefon:+45 7254 5204