Ejerfortegnelsen blev testet af kommunerne

23-04-2018

I foråret 2019 lancerer Geodatastyrelsen et nyt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark. Før overtagelsesprøven afholdte Geodatastyrelsen en test med de deltagende kommuner.

 

Den 10. og 11. april afholdte Geodatastyrelsen en kommunal test af Ejerfortegnelsen med deltagelse af ni superbrugerkommuner: Horsens, Ishøj, Kerteminde, Mariagerfjord, Middelfart, Roskilde, Rudersdal, Thisted og Aarhus - leverandøren Netcompany og KL samt Geodatastyrelsen.

Sidste præg inden brug
Formålet med testen var dels at få verificeret om data om ejere og administratorer af landets ejendomme konverteres korrekt fra ESR til Ejerfortegnelsen under anvendelse af den nye fælles ejendomsnøgle (BFE-nummer). Og dels at give testkommunerne mulighed for at arbejde med Ejerfortegnelsen i et produktionslignende miljø med deres egne data, så de kunne sætte deres sidste præg på systemet inden idriftsættelse i foråret 2019.


Omfattende test

Under testen blev der arbejdet med behandling af tinglysningsmeddelelser fra Tinglysningsretten – både dem der automatisk opdateres i Ejerfortegnelsen, og dem der går til manuel kontrol/færdigbehandling i kommunen. Der blev også arbejdet med opdatering af ikke-tinglyste ejerskifter og med at tilknytte administratorer til ejendomme og ejendomsejere. Nye tiltag som fx single sign-on via de kommunale støttesystemer blev også gennemgået.


Mindre ændringer

Testen gav anledning til at foretage nogle ændringer og tilrettelser til registeret, som kan gøre dagligdagen lettere for den kommunale sagsbehandler, når Ejerfortegnelsen går i drift. Men det blev også konstateret, at Ejerfortegnelsen sammen med Datafordeleren fungerer som et fint sammenhængende system.

Gøres klar til overtagelsesprøve
Alle ændringer er under behandling hos Netcompany og Geodatastyrelsen - nogle er allerede i gang med at blive implementeret – således, at det hele er klar til at blive implementeret i april/maj 2019.

 

Fakta om Ejerfortegnelsen:

  • I Danmark er det ikke lovpligtigt at tinglyse et ejerskifte. Derfor er der behov for et register der registrerer faktiske ejerskaber.
  • Ejerfortegnelsen er et register, der registrerer både faktiske og tinglyste ejere.
  • I dag er det kommunernes Ejendomsstamregister (ESR), der registrerer faktiske ejerskifter i Danmark. Da ESR med Grunddataprogrammets implementering er i gang med at blive udfaset, er der behov for et nyt register, der kan varetage forvaltningsopgaver og beskatningen af fast ejendom i Danmark.
  • Ejerfortegnelsen vil desuden blive register for administratoroplysninger for ejendomme.

 

 

undefined

Deltagere ved kommunetesten:

Annette Nørbo – Middelfart kommune
John Christensen – Roskilde kommune
Jette Bunk – Thisted kommune
Bente Meng Kyndbøl – Rudersdal kommune
Majbritt Mulvad Veng – Aarhus kommune
Connie Johanneson – Ishøj kommune
Ulla Vinterberg – Horsens kommune
Sandie Overgaard Rosenberg – Mariagerfjord kommune
Lis Madsen – Kerteminde kommune
Karen Skjelbo - Kommunernes Landsforening
Klaus Hansen – Strand & Donslund
Rikke Larsen – Geodatastyrelsen
Edin Ahmetspahic – Geodatastyrelsen
Michael Nysteen – Netcompany.

 

 

Kontakt

Rikke Viola Larsen
Stilling:Kontorfunktionær
Område:Ejendomme og Jura
Telefon:7254 5198