Grunddataregistre på ejendomsområdet udskydes til 2019

17-11-2017

Grunddataprogrammet planlægger at flytte idriftsættelsen af en del af de nye grunddataregistre på ejendomsområdet fra maj 2018 til maj 2019. Dermed håndterer programmet tre måneders oparbejdet forsinkelse, og der skabes mest mulig ro om statens og kommunernes inddrivelse af skat af fast ejendom i 2018-2019. Da der samlet er tale om et års forlængelse, skal ændringen godkendes af Folketingets Finansudvalg.

Læs mere i nyhed fra Digitaliseringsstyrelsen