Frie geodata er en stor gevinst for samfundet

22-03-2017

Ny analyse viser, at værdien af de frie geografiske grunddata er fordoblet siden frisættelsen i 2013. Det betyder, at frie geodata har en skønnet samfundsværdi på 3.5 mia kr.

En ny effektmåling gennemført af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) viser, at siden de geografiske grunddata (geodata) blev frisat den 1. januar 2013, er den samlede værdi af geodata steget til 3,5 mia. kr. i 2016.

De samfundsøkonomiske gevinster er opgjort dels som effektiviseringsgevinster beregnet til ca. 1 mia. kr., og dels som såkaldte produktivitetsgevinster beregnet til ca. 2,5 mia. kr.

Udviklingen bekræfter, hvor stor betydning og værdi de frie geodata har for vores samfund i dag. Samtidig peger analysen på, at værdien af de frie geodata forventes at stige yderligere de kommende år.

Geodatastyrelsens matrikelkort
I effektmålingen indgår bl.a. Geodatastyrelsens matrikelkort, som blev frisat den 1. januar 2013. Matrikelkortet indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres indbydes placering mv. og bruges bl.a. af landinspektørerne og den digitale tinglysning, tinglysning.dk

   - Vi er glade for at de data Geodatastyrelsen udstiller via Kortforsyningen er med til at bidrage til vækst og udvikling i samfundet, siger Geodatastyrelsens direktør Pia Dahl Højgaard og fortsætter:
   - Samtidig slår effektmålingen fast, at digitalisering og frie data
spiller en stor rolle for nye og effektive måder at arbejde på.

Du kan downloade rapporten "Effekten af de frie geodata – Eftermåling" her:

 
Yderligere oplysninger
Fuldmægtig i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Trine Vejlskov Jensen, tlf. 7254 5840, e-mail: trivj@sdfe.dk


Fakta

  • Matriklen består af et Matrikelregister og et Matrikelkort, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser, placering mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet.
  • Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som bl.a. viser registrerede ejendomsgrænser, vejrettigheder, fredskovsbelagte arealer, strandbeskyttelseslinjer og klitfredede arealer for hele Danmark.