Pressemeddelelse vedr. øget sejladssikkerhed

30-08-2017

Søvejen er grundlaget for det grønlandske samfunds sammenhængskraft. Sejlads er en nødvendighed for, at det grønlandske samfund kan fungere, og det er af højeste vigtighed, at sejladssikkerheden for alle sejlere i grønlandske farvande prioriteres. Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger og energi-, forsynings- og klimaministeren anerkender derfor behovet for at prioritere sejladssikkerheden i det eksisterende gode samarbejde mellem de grønlandske og de danske myndigheder.

Et vigtigt fundament under sejladssikkerhed i Grønland udgøres af opdaterede og tilgængelige søkort og den maritime nød-, il- og sikkerhedsradio. Naalakkersuisoq og ministeren har i går afholdt møde og drøftet produktionen af grønlandske søkort, og der er nu indgået en troværdig aftale, som indebærer en ny produktionsplan og aktiviteter til gavn for den grønlandske infrastruktur. Parterne beklager, at det ikke er muligt i højere grad at fremme produktionen af digitale søkort. Parterne understreger, at de tager sagen meget alvorligt og derfor igangsættes aktiviteter, som bidrager til at styrke den maritime udvikling i Grønland.  

Naalakkersuisoq og ministeren konstaterer desuden med tilfredshed, at Energi­styrelsen er ved at komme frem til en tiårig aftale, som vil sikre en langsigtet og bæredygtig drifts- og investeringsramme for opretholdelsen af den maritime nød-, il- og sikkerhedsradio i Grønland. En aftale, som understøtter en fortsat sikker drift af tjenesten, og som sikrer fastholdelse af hjemmehørende arbejdspladser i Grønland. Ministeren og Naalakkersuisoq ser frem til et fortsat, produktivt samarbejde.

   - Det glæder mig, at vi nu har en gensidig forståelse i form af en hensigtserklæring om den fremadrettede produktion af digitale søkort. Naalakkersuisoq og jeg benyttede lejligheden til at drøfte, hvordan vi sammen kan øge sikkerheden til søs, og her drøftede vi også den maritime nød-, il- og sikkerhedsradio i Grønland, som også er et prioriteret område for mig, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

  - Såvel problemerne i forhold til produktionen af søkort som usikkerheden omkring den maritime nød-, il og sikkerhedsradio har bragt os i en dybt beklagelig situation, som Naalakkersuisut ikke har været tilfreds med. Efter mit møde med ministeren har jeg nu større tiltro til at sagerne er kommet ind i faste rammer. Jeg ser derfor frem til, at der nu vil ske løbende forbedringer af sikkerheden til søs i Grønland, udtaler Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Erik Jensen.

 

Lars Chr. Lilleholt                                                                                      Erik Jensen

Energi-, forsynings- og klimaminister     Naalakkersuisoq for Kommuner Yderdistrikter,

                                                                                  Bygder, Infrastruktur og Boliger