Grønland og Danmark reviderer samarbejdsaftale om søkort

30-08-2017

Naalakkersuisut (Selvstyret) og Energi, Forsynings- og Klimaministeriet underskriver hensigtserklæring om en revideret plan for søkortlægning i Grønland.


Energi-, forsynings- og klimaminister  Lars Chr. Lilleholt sammen med sin grønlandske kollega Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Erik Jensen.

Den reviderede samarbejdsaftale indebærer blandt andet, at parterne forpligter sig til at udarbejde en ny produktionsplan for de grønlandske søkort inden udgangen af 2018, ligesom der igangsættes en række aktiviteter til gavn for den martime udvikling i Grønland.

   - Det glæder mig, at vi med denne aftale nu kan se fremad og sammen med Selvstyret øge sejladssikkerheden i Grønland. Samarbejdsaftalen er en vigtig aftale for det grønlandske Selvstyre og den danske regering, siger energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Styrket maritim udvikling i Grønland
Den oprindelige samarbejdsaftale forpligter den danske stat til at levere 73 oprettede og digitaliserede søkort over det sydvestlige Grønland. For at styrke den maritime udvikling i Grønland yderligere igangsættes der desuden aktiviteter som:

  • Geodatastyrelsen prioriterer udarbejdelsen af elektroniske søkort, hvor der allerede findes nyudgivne papirsøkort.
  • Geodatastyrelsen afdækker i samarbejde med Selvstyret rammerne for at igangsætte et pilotprojekt om brug af elektroniske søkort til fritidssejlads i grønlandske farvande.
  • Geodatastyrelsen vil afholde en workshop for Selvstyret med det formål at orientere om hovedprincipperne i en maritim geografisk datainfrastruktur (MSDI).

Kapaciteten genopbygget
I Geodatastyrelsen er man klar til at løfte sin del af aftalen med Selvstyret:

   - Geodatastyrelsen har i 2016 og 2017 arbejdet målrettet for at genopbygge kapaciteten til at levere oprettede og digitaliserede søkort over det sydvestlige Grønland. Med indgåelsen af denne aftale glæder vi os til sammen med Selvstyret at styrke den maritime udvikling i Grønland, siger direktør i Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard.

 

 

Faktaboks

  • Samarbejdsaftalen, der blev indgået mellem Miljøministeriet og Selvstyret i 2009, omfatter samarbejde på geodataområdet og fastlægger bl.a., at der skal etableres genoprettede og digitaliserede søkort over Sydvestgrønland.
  • Konkret drejer aftalen sig om i alt 73 søkort, hvoraf Geodatastyrelsen på nuværende tidspunkt har produceret 32.
  • Den indgåede aftale indebærer bl.a. en ny produktionsplan og aktiviteter til gavn for den grønlandske infrastruktur.


Kontaktinfo
Geodatastyrelsen: Områdechef i Arktis og Søopmåling, Rune Carbuhn Andersen, tlf. 7254 5036, e-mail: rca@gst.dk

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Souschef i Pressetjenesten, Rasmus Bjørn, tlf. 4172 9077, e-mail: rasbj@efkm.dk