Geodatastyrelsen vært for Open Forum i Ilulissat

23-08-2017

Geodatastyrelsen var i går vært for Open Forum møde i Ilulissat, hvor interessenter fra den marine sektor drøftede vigtigheden af, og behovet for, hydrografi.

 
(klik på billede for at forstørre)

Der var oplæg fra forskellige repræsentanter for den offentlige sektor, lokal og international skibstrafik samt forskningssektoren. Oplæggene omhandlede udfordringer, behov og resultater af pilotprojekter indenfor hydrografi og kortlægning af Arktis.

Samarbejde på tværs er en gevinst for alle
Der var interessante og frugtbare input og drøftelser, og det blev klart for alle, at der er mange områder, hvor samarbejde på tværs af sektorerne indenfor marin opmåling og kortlægning vil give gevinster for alle.  


Direktør i Geodatastyrelsen, Pia Dahl Højgaard, bød velkommen.

Bred deltagelse fra den marine sektor
Deltagerne var repræsentanter for de hydrografiske kontorer i den arktiske regionale hydrografiske kommission samt indbudte lokale interessenter fra den offentlige og private sektor i Grønland.


Områdechef i Arktisk og Søopmåling, Rune Carbuhn Andersen, fortalte om Geodatastyrelsens arbejde med hydrografi.

Yderligere information
Områdechef i Arktisk og Søopmåling, Rune Carbuhn Andersen, tlf. 7254 5036, e-mail: rca@gst.dk 

Kontakt

Rune Carbuhn Andersen
Stilling:Områdechef
Område:Arktisk og Søopmåling
Telefon:+45 7254 5036