To nye medlemmer af Landinspektørnævnet

06-03-2016

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har den 22. februar 2016
udpeget konstitueret direktør, landinspektør Pia Dahl Højgaard som medlem af
Landinspektørnævnet. Pia er udpeget med virkning for perioden 1. marts 2016 til
29. februar 2024 for en periode på 8 år.

Ministeren har samtidig udpeget konstitueret områdechef, landinspektør Jess Svendsen som stedfortræder for det medlem af nævnet, som skal være en landinspektør ansat i Geodatastyrelsen. Jess er ligeledes udpeget med virkning for perioden 1. marts 2016 til 29. februar 2024 for en periode på 8 år.

Sekretærer for Landinspektørnævnet
Geodatastyrelsen har den 24. februar 2016 udpeget fuldmægtig, cand. jur. Nickie Kanto og landinspektør Torben Laurberg som sekretærer for Landinspektørnævnet.

Se alle medlemmer af Landinspektørnævnet her: