Geodatastyrelsen bliver til to styrelser

03-01-2016

Den nye Geodatastyrelsen får ansvar for ejendomsregistrering og søkortlægning og flytter til Aalborg.

Som led i regeringens plan  Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder bliver den tidligere Geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 til to selvstændige styrelser: En ny Geodatastyrelsen som placeres i Aalborg og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som placeres i København. 

Matriklen
Den nye Geodatastyrelsen (GST) får ansvaret for ejendomsregistrering og matriklen, der udgør den juridisk gældende registrering af ejendomme i Danmark, og er grundlag for omsætning, belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom. 

Søkort
GST får desuden ansvaret for søopmålingen og søkortlægningen til brug for skibserhvervets navigation og fritidssejlads i de danske, grønlandske og færøske farvande. Herunder ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for Danmark og Grønland.

Bedst mulig service til borgere og virksomheder
Inden for både ejendomsområdet og det maritime område har GST fokus på at sikre den bedst mulige service til borgere og virksomheder, samt at sikre en effektiv opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor.
- Både ejendomsregistrering og søkortlægning er opgaver, som har en væsentlig betydning for, at det danske samfund kan fungere. Derfor vil vi begrænse produktivitetstab i forbindelse med udflytningen mest muligt ved bl.a. at fokusere på kompetenceudvikling og modernisering af vores arbejdsprocesser, siger Pia Dahl Højgaard, der er konstitueret direktør i Geodatastyrelsen.

Flytning til Aalborg
De to nye styrelser bor på nuværende tidspunkt på Rentemestervej 8 i Københavns nordvest-kvarter. Planlægningen af den konkrete udflytning af Geodatastyrelsen til Aalborg pågår nu, men den endelige dato for Geodatastyrelsens flytning til Aalborg er ikke endnu ikke fastlagt.

Du kan læse mere om GST her:
Og SDFE her: