Digitalisering af måloplysningen

05-04-2016

Geodatastyrelsen er netop blevet færdig med at skanne 600.000 matrikelsager til glæde for landinspektørerne og i sidste ende dig og mig.

I Geodatastyrelsens kælder på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter ligger 800 hyldemeter matrikelsager fra perioden 1906 til 1949. De knap 600.000 sager, der tilsammen indeholder mere end 6 mio. dokumenter er nu blevet skannet til bevarelse for eftertiden og til glæde for landinspektørerne og i sidste ende grundejerne.

Hent måloplysningerne online
Den digitale effektivisering betyder bl.a. at landinspektørerne selv kan hente de matrikulære måloplysninger online. Det er lig med billigere og kortere sagsbehandlingstid. Før skulle landinspektørerne henvende sig til Geodatastyrelsen og bede om oplysningerne. En medarbejder fra styrelsen skulle derefter fysisk fremsøge og hente de relevante dokumenter i flere hyldekilometre af matrikulære sager med tilhørende protokoller i kælderen under Rentemestervej. Dokumenterne blev derefter kopieret og sendt til landinspektøren. Nu har 
landinspektørerne direkte adgang til samtlige matrikulære arkivalier fra 1906 og fremefter, med undtagelse af nogle få specialmålinger, og kan således fremsøge måloplysningerne online.

undefined
Udsnit af måleblad fra perioden 1906 - 1949 

Frysetørret og optøet med gas
Udover den digitale effektivisering, er de matrikulære arkivalier i sin digitale form også bedre bevaret for eftertiden. Det blev for alvor tydeligt, da København blev ramt af skybrud i sommeren 2011. Her blev de to nederste hylder med matrikelsager i den dybe kælder under Rentemestervej oversvømmet. De gennemblødte dokumenter måtte sendes til frysetørring og efterfølgende optøs ved hjælp af gas. En dyr og besværlig affære, som bl.a. var med til at sætte skub i digitaliseringen af matrikelsagerne.

MAMA 3 tilgængelig i MAO
Modernisering af Matrikulære Arkivalier 3 (MAMA3) er, som navnet antyder, det tredje projekt af sin art. Opgaven med at skanne de mange sager blev udført i samarbejde med PostNord Scanning A/S og Dansk Scanning A/S som underleverandører. Fremover vil sager fra 1906 og fremefter kunne fremsøges af landinspektørerne via webtjenesten Matrikulære Arkivalier Online (MAO). Sager før 1906 skal fortsat rekvireres fra Rigsarkivet.

Yderligere oplysninger
Funktionsleder i Ejendomme og Jura, Uffe Jimenez Ravn-Christensen, tlf. 7254 5264 e-mail: ufjra@gst.dk

Kontakt
Stilling:Funktionsleder i Ejendomme og Jura, Uffe Jimenez Ravn-Christensen
Telefon:7254 5264