Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies
 • Geodata hjælper klimatilpasning

  Klimaforandringerne betyder hyppigere og mere ekstremt vejr. Geodata er afgørende i arbejdet med alt lige fra kystsikring, vurdering af hvor vandet løber hen og til sikring af bygninger, miljø og natur.

  Læs mere

 • Moderne digital forvaltning i Grønland

  Med en ny digital kortlægning af Grønland får verdens største ø moderne landkort, som kan understøtte en bæredygtig udvikling af samfundets aktiviteter og skabe større sikkerhed.

  Læs mere

 • Et fælles krisebillede i beredskabet

  Når geodata bruges intelligent i beredskabet, opnår vi moderne og handlekraftig digital forvaltning. Det skal gå stærkt, når der opstår katastrofer, terror, ulykker mv., og det er derfor afgørende, at politi, ambulance og brand hurtigt og nemt kan operere ud fra et fælles geografisk krisebillede.

  Læs mere 

 • Effektiv forvaltning af ejendomme

  Matriklen er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark og er derfor afgørende for effektiviseringen af forvaltningen af ejendomme. Fælles grunddata om ejendomme vil fx gøre det langt nemmere at få de nødvendige oplysninger, når der skal købes eller sælges faste ejendomme i Danmark.

  Læs mere

 • Èn indgang til frie grunddata

  Den offentlige sektor samarbejder om at øge grunddatas kvalitet og bringe data i spil, så de skaber effektivisering og modernisering i den offentlige sektor og vækst i den private sektor.

  Læs mere

 • Både nationalt og internationalt er der en stadig voksende efterspørgsel efter geografiske informationer og hvordan de kan bruges til politikudvikling, forvaltningen og til privat forretningsudvikling.

 • I Geodatastyrelsen får vi Danmark til at hænge digitalt bedre sammen. Vi beskriver virkeligheden med geodata, og stiller dem til rådighed, så de skaber nytte.

 • Geodata, alle de kolossale mængder af data der kan knyttes til et sted, kan vi bruge klogt og digitalt intelligent. Med digitaliseringen og geodata er vi med til at modernisere den offentlige sektor på tværs.

 • Geodata understøtter den offentlige sektors arbejde med at skabe vækst og arbejdspladser i virksomheder og nytte for borgerne.

 • Langt de fleste geodata stiller vi gratis til rådighed. Og vi distribuerer dem via internettet, så det er let at høste alle gevinsterne.

 • Vores data skal let kunne anvendes sammen med andres myndighedsdata. Det er en løftestang for at effektivisere, modernisere og skabe integrerede forvaltningsløsninger.

1-icon.png

Indsamling af data

Aktuelle data er afgørende for forvaltningen. Dette behov kan kun indfris ved at starte med en hyppig og løbende indsamling af data. Dataindsamling foregår ved hjælp af satellitter, fly, manuel indberetning og crowdsourcing.

2-icon.png

Behandling af data

Det er vigtigt, at vi kan stole på, at de data vi bruger, er i orden. Derfor er kvalitetssikringen af data afgørende. Specielt når data bruges som administrationsgrundlag og nogle gange også som juridisk grundlag. Standardisering af data har også stor betydning og særligt når data skal fungere effektivt sammen på tværs. 

3-icon.png

Distribution af data

Adgangen til data skal være let, sikker og pålidelig. Der bruges betydelige ressourcer på at sikre let tilgængelighed og høje oppetider for distributionen af geodata via internettet. Kortforsyningen tilbyder en række frie geodata og web-tjenester.

4-icon.png

Anvendelse af data

Geodatas nytteværdi realiseres først, når de tages i brug. I 2013 blev anvendelserne af geodata udvidet bredt, specielt i forbindelse med frigivelsen af grunddata. Nye, innovative løsninger har åbnet for nye vækstmuligheder i den private sektor og effektivisering i offentlige institutioner.

Digital omstilling der skaber sammenhæng på tværs

Tiden er nu moden til for alvor at drive udviklingen af fælles initiativer, løsninger og samarbejde på tværs af institutioner, sektorer og administrative niveauer. 

Styrkede tværoffentlige samarbejder giver skalafordele. Læs mere.

Nyheder fra Geodatastyrelsen

Nyheder

Rss
hentdata ny 1170 x 658.jpg

Landkort, matrikelkort og Danmarks Højdemodel

Landkort, matrikelkort og Danmarks Højdemodel er stillet gratis til rådighed for virksomheder, borgere og den offentlige sektor. De frie data må anvendes til alle formål.