Indberet bathymetriske data og metadata

Læs om retningslinjerne for indberetning af bathymetriske data og metadata

Geodatastyrelsen opfordrer til dialog under alle faser af søopmålingen. Hvis du har spørgsmål til søopmålingsleverancer, er du velkommen til at kontakte os. Vi anbefaler, at information og metadata samles så tidligt som muligt. På samme måde er det vores anbefaling, at du printer PDF'en herunder ud, og medbringer det under søopmålingen. 

Hvis de bathymetriske data skal omsættes til søkort, skal søopmålingen opfylde IHO S-44 Udgave 6.0-standarden. Kontakt gerne dybdedataforvaltningen@gst.dk for yderligere vejledning og aktuelle betingelser. 

Retningslinjer for indlevering af data:

 • Det afleverede materiale skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af indsamling, behandling og kvalitetssikring af søopmålingen
 • Hvis søopmålingen er tildelt en IHO kategori, skal understøttende dokumentation og analyse være en del af leveringen
 • Det komplette bathymetriske datasæt skal være renset for støj og korrigeret for vandstandsvariationer før det indleveres til Geodatastyrelsen
 • Hver enkelt opmålingslinje skal afleveres som en renset punktsky – dvs. ikke som griddata – i opmålingsformat. Foretrukne format er .fau1 – alternativt ascii .xyz format.
  1Specifikation af filformattet fau er tilgængelig her
 • Leverancen bør indeholde en polygon, som dækker det valide opmålingsdata. Foretrukne format er Geopackage eller Shapefile
 • Hvis supplerende data indsamles under opmåling, f.eks. lydhastighedsprofiler og tidevandsmålinger, skal disse være en del af leveringen
 • Hvis der har været rapporteret Efterretninger for Søfarende under eller efter opmålingen, skal dette noteres i skemaet

Vedrørende koordinatreferencesystem, henviser Geodatastyrelsen til det officielle danske referencesystem.

Data skal indleveres ved at anvende Geodatastyrelsens service til overførsel af filer. Kontakt os for at modtage et link til uploading af data. Opsummeret, skal en komplet dataleverance indeholde:

 • Opmålingsrapporter og understøttende dokumentation
 • Renset punktsky for hver enkelt opmålingslinje i opmålingsformat
 • Supplerende data f.eks. tidevand, lydhastighed osv.
 • Udfyldte skemaer med metadata (på de næste sider)
 • En opmålingspolygon
 • WorkZone ID for den relevante søopmålingstilladelse

 

 

Retningslinjer for indberetning af bathymetriske data og metadata