4.4.1. Kommunal forelæggelse - landreglerne

Underspørgsmål i udstykningskontrolskemaet under privatvejsloven:

Mangler sagen en tilladelse til omlægning eller nedlæggelse af en privat fællesvej, der er taget i brug?

Tilladelse til nedlæggelse eller omlægning af private fællesveje på landet forudsætter, at kommunalbestyrelsen forinden har iagttaget den i lovens kapitel 11 foreskrevne procedure.

I områder, der er omfattet landreglerne, skal kommunalbestyrelsen godkende nedlæggelse og omlægning af private fællesveje, der er taget i brug jf. lovens § 12. § Reglens ordlyd omtaler alene ”nedlæggelse af privat fællesvej”, men det er i lovens § 10, nr. 14, defineret som en beslutning om, at en privat fællesvej nedlægges, og at et andet areal i stedet udlægges og anlægges som privat fællesvej, hvor de vejberettigede tildeles vejret til det nye vejareal. Omlægning kræver derfor også kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tilladelse til nedlæggelse eller omlægning af private fællesveje på landet forudsætter, at kommunalbestyrelsen har iagttaget den i lovens kapitel 11 foreskrevne procedure.