4.12.3. Majoratskov

Et areal, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratskov, skal bevares under samme ejer jf. skovlovens § 7.
Miljøstyrelsen kan ophæve majoratsbåndet på et areal, hvorefter arealet pålægges fredskovspligt jf. lovens § 7, stk. 2. Såfremt en majoratsskov ønskes delt, f.eks. med henblik på frasalg, kan det kun ske ved, at majoratsbåndet ophæves efter lovens § 7, stk. 2, hvorefter arealet noteres som fredskovspligtigt i matriklen. Miljøstyrelsen kan samtidig beslutte, at sammenhængende arealer skal udgøre en samlet fast ejendom i henhold til § 2, stk. 1, i udstykningsloven. Herefter kan ejendommen udstykkes efter skovlovens almindelige bestemmelser om udstykning i § 12.