Reproduktionstilladelse

De danske søkort og nautiske publikationer, som Geodatastyrelsen producerer og vedligeholder, er ikke omfattet af grunddataprogrammet, og søkortdata er dermed fortsat beskyttet data.

Dette vil sige, at Geodatastyrelsen har ophavsretten over produkter og data, og man skal dermed kontakte Geodatastyrelsen såfremt man ønsker at reproducere/gengive styrelsens produkter eller data i egne udgivelser.

Såfremt det kun er i lille grad, man ønsker at reproducere styrelsens data (eksempelvis et udsnit af et papirsøkort i en bog), koster tilladelsen typisk 1x teknikertime svarende til 735,- DKK eksklusiv moms (2020 prisniveau). Ønsker man at anvende data og produkter i større omfang, og typisk kommercielt, tilbyder styrelsen at indgå en royaltybaseret licensaftale angående det pågældende brug.

Kontakt Geodatastyrelsen på sfo@gst.dk for yderligere information. Inkluder gerne dit ønskede brug af produkter og/eller data i din e-mail.