Køb af uofficielle produkter ved tredjeparter

Virksomheder har mulighed for at indgå en licensaftale med Geodatastyrelsen omhandlende rettighederne til at omarbejde Geodatastyrelsens data til produkter, som virksomhederne selv udarbejder og sælger til kunder i markedet.

Per 1. juli 2018 har styrelsen udarbejdet en ny licensaftale til dette område, som blandt andet forbedrer frekvensen af opdateringer, som Geodatastyrelsen afsender til disse virksomheder. Geodatastyrelsen opsagde med virkning fra 1. juli 2018 samtlige af sine kontrakter på området, med udløb pr. 31 december 2020, og har i samme ombæring tilbudt selvsamme virksomheder, at overgå til den nye licensaftale.

Virksomheder med ny licensaftale
Nedenstående parter er virksomheder, hvor den nye licensaftale pt. er aktiv (listen opdateres løbende til og med 31. december 2020, hvor den gamle aftale ophører):

Bist LLC
Eniro
Magic Instinct Software 
Norcom Technology
Oceanwise
O-charts
Pocket Mariner Ltd
Seapilot
Wärtsilä Voyage Limited

Virksomheder med forhenværende licensaftale
Følgende parter er virksomheder, hvor den forhenværende aftale pt. er aktiv:

C-MAP (Navico)
Chartworld
Delius Klasing 
FlytoMap
Garmin
Imray
Kartenwerft 
Mapmedia 
Munin
Naturturisme I/S 
Navionics

Opdateringer hver 14. dag
Parter på den nye licensaftale modtager hver 14. dag opdateringer til Geodatastyrelsens data, mens parter på den gamle aftale i sjældnere omfang (op til 4 gange om året) modtager opdateringer fra Geodatastyrelsen. Derudover modtager parter på den nye aftale samtlige af styrelsens data, inklusiv vektordata (opfyldende for S-57 dataspecifikationen), mens det varierer for den ældre aftale, hvad virksomhederne modtager. I visse tilfælde har virksomhederne modtaget papirsøkort, som disse parter selv har digitaliseret til digitale produkter.

Geodatastyrelsens ansvar
Det skal bemærkes, at Geodatastyrelsen på ingen måde gennemser, validerer eller på andre måder kvalitetssikrer hverken produkter eller virksomhedernes opdateringsfrekvenser ift. deres egne produkter. Geodatastyrelsen kan dermed ikke stå inde for kvaliteten af produkter udarbejdet af ovenstående parter, og styrelsen kan ikke stå inde for eventuelle fejl i produkter udarbejdet af tredjeparter. Det skal endvidere bemærkes, at mens styrelsen har aftaler med ovenstående parter, har parterne hver især ofte flere distributører, som distribuerer produkter på baggrund af parterne. Man kan derfor på markedet finde produkter, der sælges af andre end ovenstående parter.

 

 

Kontakt

Søkort Danmark og Forvaltning