Køb af dybdedata og bathymetriske data

Geodatastyrelsen råder over et større antal opmålinger i de danske farvande. Såfremt du ønsker, at købe dybdedata bedes du kontakte Geodatastyrelsen på sfo@gst.dk. Det skal bemærkes, at Forsvaret skal sikkerhedsgodkende alle overførsler af dybdedata, hvor vi står for at ansøge på dine vegne.

Dataprisen opkræves pr. km² og følger grid størrelsen som vist i nedenstå-ende tabel. De anførte priser er 2018 priser baseret på en enkeltbrugerlicens. Flerbrugerlicenser medfører en øget pris.

Grid i meter 5 10 30 50 100 500
Data efter 1988 416 kr. 312 kr. 156 kr.  52 kr. 21 kr. Gratis
Data før 1988 208 kr. 156 kr.  78 kr.  26 kr 10 kr. Gratis

Kontakt

Søkort Danmark og Forvaltning