Køb af dybdedata og bathymetriske data

For gratis dybdedata henvises til the European Marine Observation and Data Network på følgende link: https://portal.emodnet-bathymetry.eu/

Geodatastyrelsen ejer derudover et større antal opmålinger i de danske farvande. Såfremt du ønsker, at købe dybdedata bedes du kontakte Geodatastyrelsen på sfo@gst.dk. Det skal bemærkes, at Forsvaret skal sikkerhedsgodkende alle overførsler af dybdedata, hvor vi står for at ansøge på dine vegne.

Dataprisen opkræves pr. km² og følger grid størrelsen som vist i nedenstå-ende tabel. De anførte priser er 2020-priser baseret på en enkeltbrugerlicens. Flerbrugerlicenser medfører en øget pris.

Grid i meter 5 10 30 50 100 500
Data efter 1988 436 kr. 326 kr. 163 kr.  55 kr. 23 kr. Gratis
Data før 1988 218 kr. 163 kr.  92 kr.  27 kr 11kr. Gratis

Hvilke dybdedata er tilgængelige?
På nedenstående links kan du hente en oversigt over, hvilke opmålinger GST opbevarer for Danmark og Grønland. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en tilsvarende oversigt over opmålinger i færøske farvande. Oversigterne består af en samling af polygoner, som viser den geografiske placering af opmålinger til og med sæson 2019 for Danmark og Grønland.

Du skal være opmærksom på, at data kun kan åbnes i GIS-software og, at der ikke eksisterer tilhørende søkort i alle områder, hvor der er opmålinger. Metadata er indskrevet og placeret i data for hver enkelt opmåling. Desuden er visse opmålinger udført af private aktører. Hvis du ønsker at erhverve dybdedata ejet af privat aktør, skal du selv kontakte den pågældende dataejer.

Kontakt venligst Geodatastyrelsen på sfo@gst.dk ved spørgsmål relateret til aflæsning af data, klassificering af ejerforhold samt rettigheder.

Hent data
Herunder kan du hente en kystlinje for Danmark og Grønland. Det skal bemærkes, at kystlinjerne områdevis er udetaljerede, særligt for Grønland, og derfor må kystlinjerne udelukkende anvendes til orienteringsbrug i forbindelse med anvendelsen af ovenstående opmålingspolygoner:

 

Kontakt

Søkort Danmark og Forvaltning