Køb af dybdedata og bathymetriske data

Geodatastyrelsen råder over et større antal opmålinger i de danske farvande. Såfremt du ønsker, at købe dybdedata bedes du kontakte Geodatastyrelsen på . Det skal bemærkes, at Forsvaret skal sikkerhedsgodkende alle overførsler af dybdedata, hvor vi står for at ansøge på dine vegne.

Dataprisen opkræves pr. km² og følger grid størrelsen som vist i nedenstå-ende tabel. De anførte priser er 2018 priser baseret på en enkeltbrugerlicens. Flerbrugerlicenser medfører en øget pris.

Grid i meter 5 10 30 50 100 500
Data efter 1988 416 kr. 312 kr. 156 kr.  52 kr. 21 kr. Gratis
Data før 1988 208 kr. 156 kr.  78 kr.  26 kr 10 kr. Gratis