Vilkår og priser

Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søkortlægningen af de danske og grønlandske farvande, og for salg og distribution af søkort og data for disse farvande.

Søkortdistributionen kan opdeles i følgende underområder:

  • Officielle papirsøkort, som styrelsen selv producerer, og som distribueres gennem trykvirksomheden Stibo Complete
  • Officielle elektroniske søkort, som distribueres via det internationale distributionssystem drevet af IC-ENC (International Centre of Electronic Navigational Charts)  
  • Uofficielle produkter ved tredjeparter, hvor tredjeparter køber adgang til Geodatastyrelsens produkter, og tredjeparterne baserer produkter på baggrund af denne.

Derudover udøver Geodatastyrelsen følgende opgaver på distributionsområdet:

  • Salg af reproduktionstilladelser og indgåelse af licensaftaler, når du som borger eller virksomhed ønsker at reproducere styrelsens data og produkter
  • Salg af dybdedata og bathymetriske data til blandt andet erhvervs- og forskningsbrug
  • Distribution af historiske søkort

Du kan i undermenuerne til venstre klikke ind på de forskellige områder for yderligere information.

Ophavsret
Geodatastyrelsen har ophavsretten til alle sine produkter. Kommerciel anvendelse af Geodatastyrelsens produkter må derfor udelukkende ske efter tilladelse fra Geodatastyrelsen. 

For yderligere information kontakt Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk .

Højesteretsdom om Geodatastyrelsens ophavsret
Højesteret afsagde d. 6. februar 2014 dom i en sag, hvor et selskab krænkede Geodatastyrelsens ophavsrettigheder til styrelsens søkort.

Læs mere om dommen her: