Prisliste for søkort og relaterede produkter

Priser gældende for 2023

Geodatastyrelsens data er ophavsretsbeskyttet. Vilkår og regler ved køb fremgår ikke af denne liste. For spørgsmål kan Geodatastyrelsen kontaktes på soe_policy@gst.dk.

For køb af officielle elektroniske søkort (ENC) til brug for navigation i ECDIS-systemer, gør vi opmærksom på, at dette skal købes gennem IC-ENC's forhandlernetværk, kaldet VAR. Du kan til enhver tid læse, hvem de aktuelle Value Added Resellers (VAR) er på IC-ENC's hjemmeside..

For køb af nautiske publikationer og fysiske papirsøkort henviser vi til vores distributør, Stibo Complete. Du kan købe nautiske publikation og de fysiske papirsøkort på KøbSøkort.

Køb af papirsøkort i digitalt format (enkelte kort)
Papirsøkort leveres i rasterformat, som enten TIFF-format, GeoTIFF-format eller som PDF-fil. 

Det er ikke alle kort, der kan leveres i alle formater.

Bemærk at PDF-filer ikke kan anvendes til navigationsbrug. 

DKK Ekskl. moms Inkl. moms
Pris pr. papirsøkort i digitalt format (privat person, én bruger) 720,00 900,00
Pris pr. papirsøkort i digitalt format (virksomhedskøb) 2.200,00 2.750,00

Køb af papirsøkort i digitalt format for hele farvande
For virksomheder er det muligt at købe gældende digitale papirsøkort i rasterformat for hele farvande. Søkortene leveres enten som TIFF-format, GeoTIFF-format eller som PDF-fil. Det er ikke alle kort, der kan leveres i alle formater. 

Bemærk at kortene ikke må anvendes til navigationsbrug.

Prisen er et engangskøb og til brug internt i virksomheden. Køber er selv forpligtiget til at vedligeholde sin portefølje ved køb af enkelte kort. 

Der er mulighed for at får en begrænset reproduktionstilladelse sammen med købet. 

DKK Ekskl. moms Inkl. moms
Køb af digitale papirsøkort i danske farvande (69 søkort) 110.000,00 137.500,00
Køb af digitale papirsøkort i grønlandske farvande (104 søkort) 110.000,00 137.500,00
Køb af alle digitale papirsøkort i danske og grønlandske farvande 165.000,00 206.250,00

Køb af undervisningskort i PDF-format
Det er muligt for godkendte udbydere af duelighedsbeviser mv. at købe undervisningskort i PDF-format til undervisnings- eller censorbrug. Filen er forsynet med vandmærke, og der kan ikke foretages print

DKK Ekskl. moms Inkl. moms
Leveringsomkostning pr. kort 720,00 900,00

Køb af vektordata
For virksomheder er der mulighed for at købe adgang til enkelte eller alle ENC-celler i danske eller grønlandske farvande i vektorformat til internt brug i virksomheden til shore based aktiviteter. Data må ikke anvendes til navigation.

Prisen for én celle inkluderer ikke opdatering.
Ved køb af alle celler er der mulighed for en ugentlig opdatering. Prisen for alle celler med opdatering er gældende i ét år. Herefter skal der foretages nyt køb, hvis man fortsat ønsker adgang til vektordata. 

Der er mulighed for at få en begrænset reproduktionstilladelse sammen med køb af hele farvande.

DKK Ekskl. moms Inkl. moms
Køb af én celle i dansk eller grønlandsk farvand i vektorformat 2.200,00 2.750,00
Køb af alle celler i enten danske eller grønlandske farvande i vektorformat 110.000,00 137.500,00
Køb af alle celler i både danske og grønlandske farvande i vektorformat 165.000,00 206.250,00

Køb af dybdedata eller udtræk fra ENC
På Geodatastyrelsens hjemmeside er det muligt at se polygoner for hhv. Danmark og Grønland, som viser opmålingerne i forskellige områder.

Der er mulighed for køb af dybdedata, som dog forudsætter godkendelse til den konkrete kunde og det konkrete formål.

DKK Ekskl. moms Inkl. moms
Leveringsomkostning pr. påbegyndt time 905,00 1.131,25
Pris pr. km2 50,00 62,50

 

Timepriser
For øvrige henvendelser, hver der afregnes efter medgået tid, afhænger prisen af opgavens art. Der differentieres mellem en teknikerpris og en specialistpris:

DKK Ekskl. moms Inkl. moms
Teknikerpris pr. time 720,00 900,00
Specialistpris pr. time 905,00 1.131,25

 

Reproduktionstilladelser, herunder royalty-aftaler ved brug af Geodatastyrelsens søkort eller nautiske publikationer til artikler, videoer, markedsføring eller lignende
Geodatastyrelsens data er ophavsretsbeskyttet. Som virksomhed er det dog muligt at indgå en aftale med Geodatastyrelsen såfremt man eksempelvis ønsker at benytte udklip fra søkort eller nautiske publikationer i artikler, videoer, til markedsføring og lignende.
Prisen beror på en konkret og individuel vurdering.