Tidspunkt for opmålingen

Hvornår forventes opmålingen at begynde, og hvornår forventes den afsluttet?

DD.MM.ÅÅÅÅ (ændres datoen, kræver det en ny tilladelse)

DD.MM.ÅÅÅÅ (ændres datoen, kræver det en ny tilladelse)