Rekvirent

Rekvirenten er den person eller den virksomhed, der har bestilt opmålingen hos ansøgeren, og altså den person eller det firma, der modtager data efter endt opmåling.

Firma/person som ønsker opmålingen og som efterfølgende skal bruge det indsamlede data.