Position for opmålingen

Nøjagtig angivelse af det område/de områder, hvor opmålingen ønskes foretaget. Positionen angives med en polygon lagret som en Shape-fil eller GeoPackage. Hvis du ikke har mulighed for at sende i de to nævnte formater, kan du vælge et tredje format - du skal blot sikre, at du beskriver formatet og at det indeholder informationer om koordinatsystemet.

Upload

Upload polygonfil(er) med angivelse af det område/de områder, der ønskes opmålt.

Upload

Upload kortudsnit med angivelse af det/de område(r), der ønskes opmålt.

Upload

Upload tilladelse fra ejeren af det pågældende kabel- eller rørfelt