Søopmålingstilladelse

Er ansøgeren en havn, er det ikke nødvendigt med en søopmålingstilladelse.

En havn behøver ikke at søge tilladelse til søopmåling hos Geodatastyrelsen. Men Geodatastyrelsen vil meget gerne modtage de indsamlede data fra opmålingen.

Hvis data fra søopmålingen skal indgå i et søkort, har Geodatastyrelsen en række krav, der skal opfyldes. Kontakt os for at få mere information.