Formålet med opmålingen

Beskriv så præcist som muligt, hvad formålet med opmålingen er (skal vi give et eksempel her?).

Beskriv så præcist som muligt, hvad formålet med opmålingen er

Geodatastyrelsen kan ikke give tilladelse til geotekniske undersøgelser. Men af hensyn til vores sagsbehandling, er det vigtigt at vi ved, om der skal foretages geotekniske undersøgelser. Tilladelse til geotekniske undersøgelser skal søges ved Energistyrelsen [link].