Fartøjsmateriel og opmålingsudstyr

Angiv hvilket fartøjsmateriel, der ønskes anvendt med oplysning om det enkelte fartøjs navn, nationalitet, kaldesignal, IMO-nummer, MMSI-nummer og ejerforhold.

Du skal også angive hvilket opmålingsudstyr, der bliver brugt i opsamlingen af søopmålingsdata, såsom positionssystem RTK/DGPS, SVL-sensor, online SVL-sensor, bevægelsessensor mv.

Upload

Upload PDF med fartøjsmateriel

Upload

Upload PDF med angivelse af det anvendte opmålingsudstyr