Afsluttende punkter

Til sidst skal erklæringen om Erhvervsministeriets tilladelse til opstilling af eventuelle nødvendige elektroniske positionsbestemmelsessystemer medsendes, ligesom du skal erklære dig enig i tre udsagn.

Upload

Upload tilladelsen