Søopmålingsteknik

Geodatastyrelsen indsamler i dag dybdedata, som indgår i søkortproduktionen, modellering af havstrømninger og meget mere.

Indsamlingen af dybder foregår på skibe fra Forsvaret og Søfartsstyrelsen. Skibene er udstyret med følsomme sensorer, der registrerer dybden til havbundens overflade og skibets position og bevægelser over bølger og dønninger. Disse oplysninger gør det muligt at korrigere de indsamlede dybdedata og gøre dem meget nøjagtige.

Singlebeam ekkolod 
Det traditionelle enkeltstråleekkolod  (singlebeam) består af en undervandshøjttaler og mikrofon, som er sammenbygget i en enhed.

undefined

Ekkoloddet fungerer ved, at en lydimpuls sendes mod havbunden, hvorfra den reflekteres og returnerer . Den tid, det tager lydimpulsen at bevæge sig ned til havbunden og retur er et udtryk for den dobbelte havbundsdybde. Den halve tid er således direkte sammenlignelig med den aktuelle havdybde.

Multibeam ekkolod
Flerstråleekkoloddet (multibeam) udsender lydsignaler i tværskibsretning op til 75° i forhold til det lodrette plan. Herved fås en fuldstændig dækning af havbunden svarende til 3-7 gange vanddybden. Et flerstråleekkolod med en total åbningsvinkel på 120° vil ved vanddybder på 100 m på hver enkelt opmålingslinie være i stand til at dække en korridor på havbunden på (3,4 x 100 m) 340 m.

Flerstråleekkoloddet er således væsentlig mere effektivt end enkeltstråleekkoloddet, når man ønsker at foretage en søopmåling med 100 % dækning af havbunden. I modsætning til enkeltstråleekkoloddet, som kun udsender en enkelt bred stråle mod havbunden, er flerstråleekkoloddet i stand til at udsende adskillige separate stråler. Disse stråler (lydbølger) udsendes i et vifteformet mønster, således at man opsamler hele dybdeprofiler på tværs af sejlretningen.

Multibeam opløsning
De nyeste flerstråleekkolod er i stand til at opsamle op til 512 separate lodskud i hver enkelt dybdeprofil. Herved opnås en opløsning, som langt overgår, hvad man ser ved enkeltstråleekkoloddet. Ved opmåling på vanddybder omkring 10 m logger loddet således en dybde (lodskud) for hver 7 cm i den aktuelle dybdeprofile under skibet.

undefined

 

Søg tilladelse til søopmåling

Efter ansøgning kan Geodatastyrelsen give tilladelse til søopmåling, der fortages i forbindelse med private og akademiske formål.