Søopmåling Arktis

Som en del af "Kontinentalsokkelprojektet" foretager Geodatastyrelsen en kortlægning af dybderne i det arktiske havområde nord for Grønland.

Efter FNs Havretskonvention har Danmark indtil 2014 til at fremsætte krav om at udvide retten til havbunden i Arktis. I den forbindelse er det vigtigt at kende områdets dybdeforhold til bunds.

Ifølge Havretskonventionen strækker kontinentalsoklen sig ud til 200 sømil fra kysten eller, såfremt den naturlige forlængelse af statens landterritorium er længere, ud til det punkt, hvor den dybe havbund begynder. Retten til den arktiske havbund vil give suveræne rettigheder til udnyttelse og beskyttelse af de ikke-levende ressourcer, herunder olie og gas, som forefindes på og under havbunden på kontinentalsoklen.