Andre publikationer

Her kan du finde andre publikationer, som relaterer sig til Geodatastyrelsens søopmåling. 

Satellitbaseret batymetri (Satellite Derived Bathymetry) er en metode til at måle dybder på lavt vand baseret på satellit kildedata. I denne tekniske rapport er metoden beskrevet samt resultaterne fra et pilotprojekt på vestkysten af Grønland præsenteret. I pilotprojektet analyseres satellitbaseret batymetri og sammenlignes med multibeam-data, og anvendelsen i forhold til navigation og søkortlægning diskuteres.

Trusted Crowd-Sourced Bathymetri (beskrivelse tilgår).